O projektu

Cílem projektu Kladno seniorům je vytvořit vhodné podmínky pro trávení volného času, nabídnout zájmové aktivity a činnosti, které pomáhají rozvíjet chuť pečovat o své zdraví, sebevzdělávání, komunikaci s vrstevníky.
V rámci projektu nabízíme seniorům více více než 1000 aktivit - některé jednorázově, většina z nich jsou však součástí dlouhodobějších kurzů nebo programů. Aktivity jsou vedeny odbornými pracovníky, pedagogy a specializovanými lektory na danou oblast.

Na projektu se podílí několik subjektů, koordinátorem aktivit je společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o..Statutární město Kladno hradí více než 75% veškerých nákladů spojených s realizací projektu. Zbylé náklady si hradí účastníci formou paušálního ročního poplatku.

Hlavními organizátory jednotlivých aktivit jsou kladenské instituce: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Labyrint, oddělení kultury Magistrátu Statutárního města Kladna, Městská policie Kladno, Hasičský záchranný sbor Kladno, Středisko komplexní sociální péče Fontána, Sportklub Kladno.