Pěší výlet

Kategorie:

Informace

Pěší výlet

Židovský hřbitov v Kladně se nachází vedle městského hřbitova ve Slánské ulici. Hřbitov byl založen roku 1889, dosud se zde pohřbívá. Pojďte s námi ke hřbitovu, kde nás PaedDr. Irena Veverková seznámí s historií Židovského hřbitova v Kladně.

Sraz: v 9.30 hodin na nám. Svobody, na objektu tržiště, (cesta Podrůhonem je dlouhá 1,7km, zpět ze hřbitova jede MHD Kladno č. 603)          

Předpokládaný návrat: ve 12.30 hodin

Kdy: 29. 9. 2020

Datum

29.09.2020 | 09:30 - 12:30

Kontakt

Lenka Protivová
Telefon: +420 733 198 964