Registrace pro rok 2022

Vloženo: 03.01.2022 | 10:00

Vážení senioři, 

v prvé řadě nám dovolte popřát vám vše nejlepší do nového roku, ať je rok 2022 pro vás všechny rokem dobrým a hlavně zdravým! 

Jak všichni víme a už jsme si asi trochu i přivykli, situace se může měnit každým dnem, proto je potřeba dle toho vždy reagovat. Projekt Kladno seniorům bude samozřejmě pokračovat i nadále, vždy dle aktuální situace a nařízení z ní plynoucí. 

Sledujte proto průběžně tyto webové stránky. 

Podmínky registrace do projektu Kladno seniorům pro rok 2022 jsou následující:

1)  ti, co pouze registraci prodlužují, zašlou poplatek 500 Kč na účet: 115-1495370277/0100

variabilní symbol: číslo karty účastníka

popis operace : jméno účastníka

 

2) registrace pro nové zájemce :  kontaktujte koordinátorku projektu (viz kontakty), která s Vámi veškeré náležitosti vyřídí